Przeciwbakteryjne działanie alkoholu

Działanie przeciwbakteryjne alkoholu wykorzystywane jest w wyrobie medycznym Dolphiner spray do uszu.

Działanie odkażające alkoholu powodowane jest odciąganiem wody z komórek, uszkodzeniem białek strukturalnych, enzymatycznych oraz otoczek lipidowych bakterii.

Najskuteczniejsze są roztwory o stężeniu 50-70% ponieważ w tym stężeniu roztwór lepiej przenika do komórek i tkanek.

Wysokoprocentowe roztwory alkoholu (powyżej 70%) zbyt szybko denaturują białka i działają głównie powierzchownie.

Alkohol jest szeroko stosowany do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, narzędzi chirurgicznych i rozmaitych przedmiotów (np. powierzchnie stołów, naczynia).

Zamiętaj:

W preparatach przeznaczonych do usuwania wody z ucha alkohol jest w wysokim stężeniu, dlatego nie powinno się ich stosować jeżeli nie ma zalegającej wody w uchu. Jednorazowe podanie preparatu nie jest groźne ale może spowodować przemijające uczucie pieczenie w uchu. Nie wolno natomiast stosować preparatu w przypadkach uszkodzenia błony bębenkowej.

Preparaty do usuwania wody z ucha z alkoholem należy stosować dopiero po kąpieli lub nurkowaniu (kiedy obecna jest woda w uchu).

Jeżeli do ucha, w którym jest woda dodamy preparat z alkoholem o wysokim stężeniu to ulegnie on rozcieńczeniu zatrzymaną w uchu wodą i otrzymamy skuteczne przeciwbakteryjnie stężenie.

2017-2019 Axfarm sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone